Garantie & Retourneren

Garantie & Retouren bij Wintersport Live Shop

Alle producten die je aanschaft bij Wintersport Live Shop worden geleverd en afgehandeld door onze partners. Onze partners hebben allemaal hun eigen voorwaarde en garantieprocedures conform de standaard en reguliere richtlijnen. Wanneer je een aankoop hebt gedaan via Wintersport Live Shop krijg je in het toegezonden pakket de contactgegevens en omruilmogelijkheden toegezonden van de betreffende partner. Over het algemeen gelden de onderstaande richtlijnen die aangehouden kunnen worden:

Elk artikel van een partner van onze shop voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Mocht onverhoopt bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen, dan wordt deze door de partner kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van betreffende partner en de fabrikant. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Normale slijtage valt niet onder de garantiebepaling.

Garantie voorwaarden:
Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de klant. Indien een klacht gegrond is, beslist de partner of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd. Een artikel dat voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn. Bijvoorbeeld vochtige/vieze skischoenen, sneeuwkettingen, snowboots etc… worden niet in behandeling genomen.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

  • Beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • Ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • Normale gebruiksslijtage;
  • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
  • Schade die is aangebracht door natuur, mens of dier.